Poproś ofertę

Poproś ofertę

Wypełnij formularz lub zadzwoń

Po wysłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Państwem wciągu 24 h, w celu omówienia szczegółów dotyczących spersonalizowanej oferty.

  ZakresBudżetowanie/kontrola kosztówZarządzanie ryzykiem finansowymRaportowanie/kontrolingFuzje i przejęcia/wycenyKadry i płace (outsourcing)Księgowość (outsourcing/optymalizacja)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
  Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
  • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
  • podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej,
  • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie.
  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności