Kontakt

Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Kierownik Biura
Agata Sokołowska-Stusio

Kierownik Biura

Kierownik Biura
Kapitał zakładowy: 51.000 zł
KRS: 0000177962,
NIP: 525 22 80 504,
REGON: 015593066
Numer rachunku bankowego:
70 1240 5992 1111 0000 4774 9311

  Więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów: osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe. Podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej. Innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

  Zarząd
  Zarząd
  Michał Mazurek

  Zarząd

  Partner, Członek Zarządu
  Robert Rogala

  Zarząd

  Partner, Członek Zarządu

  MARKETING I SPRZEDAŻ

  Magdalena Szydłowska

  Marketing i Sprzedaż

  Dyrektor Marketingu
  Liderzy zespołów
  Liderzy zespołów
  Mateusz Brzeski

  Lider Zespołu

  Kierownik Działu Finansów Spółek
  Magdalena Gnyś-Wachełko

  Lider Zespołu

  Kierownik Działu Outsourcingu Kadr i Płac
  Dominik Maciejak

  Lider Zespołu

  Kierownik Działu Finansów Spółek

  Liderzy zespołów
  Katarzyna Oleśkiewicz

  Lider Zespołu

  Kierownik Działu Uproszczonej Księgowości
  Sylwia Ptaszyńska
  Kierownik Działu Uproszczonej Księgowości