Tarcza 9.0 z dodatkowymi kodami PKD

Tarcza 9.0 z dodatkowymi kodami PKD

W dniu dzisiejszym (tj. 26.04.2021) weszło w życie Rozporządzenie, włączające do pomocy z tytułu strat poniesionych z powodu Covid-19 kolejne baraże. Zmienione zostały też zasady udzielania pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. Dofinansowania wynagrodzeń pracowników (wnioski od 26.04.2021)
  2. Dotacji 5 tys. na bieżące koszty działalności (wnioski od 26.04.2021)
  3. Świadczenia postojowego (wnioski od 04.05.2021)
  4. Zwolnienia ze składek na ZUS (wnioski od 04.05.2021)

Zmiany obejmują głównie wydłużenie możliwości korzystania ze świadczenia, dla branż korzystających już z pomocy przy poprzednich Tarczach oraz umożliwienie skorzystania z ulg i dofinansowań dla kolejnych branż, odczuwających skutki pandemii.

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000071301.pdf