Tarcza PFR 2.0 - dla dodatkowych branż

Tarcza PFR 2.0 - dla dodatkowych branż

Została poszerzona lista kodów PKD uprawniających do wnioskowania o subwencje PFR 2.0.

Z pomocy, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy posiadający poniższe kody PKD (dowolny z listy na dzień 31.12.2019, 31.12.2020 i na dzień składania wniosku, nie musi być to kod wiodący):


46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Źródło:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/rozszerzenie-listy-dzialalnosci-wspieranych-z-tarczy-finansowej-pfr-20-o-9-nowych-kodow-pkd.html