Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne

SERVICE OVERVIEW

Doradztwo transakcyjne

Biuro rachunkowe rozliczenia zagraniczne warszawa

Fuzje, przejęcia, sprzedaż – due diligence, wyceny, negocjacje

Jednym ze sposobów na szybki wzrost przychodów i udziałów w rynku jest przejęcie innej firmy lub podjęcie decyzji o połączeniu się z nią. Wspieramy również właścicieli w procesie sprzedaży ich przedsiębiorstw.

Nasze doświadczenie pozwala zminimalizować ryzyko związane z niedostrzeganiem zagrożeń lub słabych stron związanych z poszczególnymi elementami transakcji.

Przeprowadzamy dokładne badania kondycji przedsiębiorstwa (due diligence), mającego być przedmiotem połączenia/przejęcia/sprzedaży, w ramach, którego dokonujemy szczegółowej analizy ksiąg handlowych oraz analizy biznesowej firmy pod kątem ryzyka ewentualnych nieprawidłowości i identyfikacji ukrytych zagrożeń.

Na tej podstawie dokonujemy wyceny oraz rekomendujemy strukturę transakcji.

Prace związane z realizacją projektów fuzji, przejęć i sprzedaży firm obejmują:

  • analizę finansową przejmowanego, łączonego lub sprzedawanego przedsiębiorstwa (due diligence),
  • przygotowanie wyceny firmy przejmowanej,
  • opracowanie struktur prawno-finansowych związanych z przejęciem, połączeniem lub sprzedażą (we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi)
  • koordynację pracy partnerów zewnętrznych, niezbędnych Państwu do przeprowadzenia transakcji (audytorzy, prawnicy, specjaliści branżowi itp.),
  • przygotowanie rzetelnych argumentów do negocjacji oraz wsparcie w trakcie samych negocjacji.

Sprawdź również:

Szczegółowe

INFORMACJE I KONSULTACJE

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 460 85 50 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod poniższym przyciskiem.