Dotacja

Dotacja

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Uprzejmie informujemy, iż firma Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. realizuje projekt:
„Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych, kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów”
PROJEKT NR: WND-POIG.08.02.00- 12- 091/11
Realizacja projektu: 01.07.2012 r. – 31.10.2013 r.
Wartość projektu: 300 400,00 PLN, dofinansowanie: 206 450,00 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość
Osoba do kontaktu: Małgorzata Krzemińska; mkrzeminska@cdb.pl, +48 22 460 85 50