Dyrektor finansowy outsourcing

Dyrektor finansowy outsourcing

SERVICE OVERVIEW

Dyrektor finansowy outsourcing

Czym jest usługa Dyrektor Finansowy Outsourcing (CFO Outsourcing) i dla kogo?

Usługa ta jest czasowym lub stałym outsourcingiem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami lub księgowością spółek.

CFO Outsourcing jest usługą dedykowaną do średnich firm (firmy z sektora MSP, o obrotach rocznych 8-50 mln zł), w których Zarządy:

  • Potrzebują wsparcia finansisty w zakresie planowania i budżetowania, kontroli kosztów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością i pomocy w podejmowaniu decyzji zarządczych.
  • Potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania i planowania płynności.
  • Liczą na wsparcia w zakresie zarządzania i ograniczania ryzyka biznesu.
  • Oczekują wsparcia w nadzorowaniu oraz usprawnianiu księgowości.
  • Potrzebują wsparcia w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Najważniejsze korzyści to:

  • kontrola kosztów,
  • zwiększenie płynności finansowej,
  • wzrost bezpieczeństwa prowadzonego biznesu,
  • wpływ na wzrost wartości firmy.

Kompetencje dyrektorów CDB

Nasi dyrektorzy finansowi to osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami firm z różnych branży. Cechuje ich solidna wiedza finansowa oraz bardzo dobra orientacja w przepisach księgowych i podatkowych, a także znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości (w szczególności FASB, IASB, US GAAP, IFRS). Posiadają doświadczenie w raportowaniu w międzynarodowym środowisku pracy, wyższe wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia), dobrze rozwinięte kompetencje analityczne, społeczne i menedżerskie. Świadczą usługi w językach polskim i angielskim.

Schemat pracy dyrektora finansowego w outsourcingu

Baza wiedzy

Artykuł: Case study: Rola dyrektora finansowego w zarządzaniu płynnością w firmie.
Artykuł: Rola CFO w pozyskaniu i obsłudze inwestora finansowego.
Artykuł: Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym.
Artykuł: Rola CFO w kreowaniu wartości firm poprzez fuzje i przejęcia.
Artykuł: Dyrektor finansowy (CFO), a kontrola i podnoszenie efektywności księgowości.

Szczegółowe

INFORMACJE I KONSULTACJE

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 460 85 50 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod poniższym przyciskiem.
Sprawdź również: