Outsourcing kadry i płace

Outsourcing kadry i płace

SERVICE OVERVIEW

Outsourcing kadry i płace warszawa

Korzyści dla Klientów – ułatwiamy zarządzanie kadrowo-płacowe poprzez

 • nowoczesne rozwiązania IT, automatyzujące, porządkujące i przyspieszające procesy, m.in. CDB Personnel System czy automatyzacja procesu naliczania i wypłaty wynagrodzeń (pełna poufność i ochrona danych pracowników)
 • wsparcie w optymalizacji, przygotowywaniu oraz wdrażaniu procedur ułatwiających zarządzanie kadrowo-płacowe
 • usprawnienie procesu komunikacji dzięki infolinii do kontaktu pracowników Klienta z naszym działem kadr i płac
 • szkolenia i konsultacje dla kadry menedżerskiej systematyzujące niezbędną wiedzę z zakresu kadr i płac
 • dostęp do doświadczonych i uznanych z zakresu prawa pracy ekspertów

CDB Personnel System

Udostępniamy Klientom możliwość korzystania ze specjalnego narzędzia informatycznego pozwalającego na przetwarzanie różnego rodzaju dokumentów powstających w organizacji. Narzędzie ułatwia przede wszystkim proces obiegu dokumentów w firmie oraz daje możliwość ich wieloszczeblowej akceptacji, dzięki czemu staje nie niezwykle przydatne m. in. w procesach związanych z zatrudnianiem, zmianą warunków oraz zwalnianiem pracowników, ale także przy zawieraniu umów cywilno-prawnych. Zaletą narzędzia CDB Personnel System jest możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta oraz możliwość jego wykorzystania do każdego, powtarzającego się w organizacji procesu.

CDB Personnel System posiada również funkcje portalu pracowniczego usprawniający obsługę kadrową, m.in. dzięki takim funkcjonalnością, jak:

 • automatyczne generowanie gotowego skierowania na badania oraz dokumentów do założenia teczki osobowej pracownika
 • zarządzanie wnioskami urlopowymi – ich składanie i akceptacja oraz dostęp do aktualnego stanu urlopowego
 • za pomocą Systemu pracownik zgłasza sprawę w sposób uporządkowany, otrzymuje informację, kto zajmuje się jego sprawą i jaki jest jej status oraz na końcu dostaje efekt, czyli odpowiedź, zaświadczenie itp.
 • dostęp do pasków wynagrodzeń
 • dostęp do elektronicznych akt osobowych
 • dostęp dla Klienta do cyklicznych raportów
 • Zobacz więcej

Jak działamy

Obsługa kadrowa i płacowa osób zatrudnionych u Klientów to jeden z najważniejszych procesów, które wspieramy. Dzięki specjalizacji i długoletniemu doświadczeniu potrafimy tak zorganizować procesy, aby przy zachowaniu wysokiej jakości minimalizować koszty po stronie Klientów.

W tym celu rozwinęliśmy szereg narzędzi informatycznych, wspierających i usprawniających podstawowe procesy związane z bieżącą obsługą Klienta. Jako innowacyjna firma otrzymaliśmy wiele dotacji z funduszy unijnych na rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań.

Szczególną staranność przykładamy do jakości świadczonych usług oraz do bieżącego aktualizowania zmieniających się przepisów prawa. Nasi pracownicy to zespół doświadczonych specjalistów z bogatym doświadczeniem, którzy z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania.

Nasza usługa kadrowo-płacowa to dla Klienta przede wszystkim:

 • usprawnienie powtarzalnych procesów związanych z zagadnieniami pracowniczymi (procedury zatrudnienia, wnioski urlopowe, szkolenia BHP itp.),
 • ułatwienie dla pracowników i ich przełożonych (elektroniczne akta osobowe, elektroniczne udostępnienie pasków wynagrodzeń, kontrola ilości wykorzystanego i zaległego urlopu),
 • optymalizacja kosztów / wskazanie możliwych form optymalizacji procesów
 • wysoka jakość usługi potwierdzona przez naszych Klientów,
 • dbanie o interes przedsiębiorcy i jego bezpieczeństwo prawne,
 • całkowite utajnienie zarobków pracowników Klienta / całkowita poufność informacji dotyczących wynagrodzeń
 • automatyzacja procesu naliczania i wypłaty wynagrodzeń, na życzenie Klienta -obsługujemy cały proces włącznie z dokonywaniem przelewów
 • szybka i terminowa realizacja usług,
 • rekomendacje co do sposobu działania,
 • bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów prawa
 • dostosowanie doradztwa do specyfiki działalności Klienta
Szczegółowe
INFORMACJE I KONSULTACJE

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 460 85 50 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod poniższym przyciskiem.

Sprawdź również: