Zarządzanie budżetowe – planowanie, budżetowanie, kontrola kosztów

Zarządzanie budżetowe – planowanie, budżetowanie, kontrola kosztów

W każdej firmie, która przekroczyła „masę krytyczną”, kiedy już właściciel/prezes nie podejmuje sam wszystkich decyzji, niezbędne jest wprowadzenie zarządzania poprzez budżetowanie.
Celem takiego działania jest w szczególności
:

 1. delegowanie rzeczywistej odpowiedzialności za poszczególne obszary na osoby za nie odpowiedzialne,
 2. sporządzenie przez nich swoich własnych planów cząstkowych, które składają się na plan całej firmy,
 3. prawidłowe planowanie budżetowe jest fundamentem niezbędnym do planowania i zarządzania płynnością,
 4. prawidłowo działający budżet w połączeniu z bieżącym raportowaniem umożliwia zarządowi szybką reakcję w razie istotnych odchyleń,
 5. budżet i jego realizacja w połączeniu innymi elementami może być podstawą do tworzenia systemów motywacyjnych,
 6. dzięki poprawnie skonstruowanemu i raportowanemu budżetowi zarząd ma pod kontrolą wszystkie koszty.

Firmy, które wdrożyły zarządzanie poprzez budżetowanie w relatywnie krótkim czasie uzyskały:

 • racjonalizację i obniżenie kosztów
 • wzrost świadomości i zaangażowania kadry kierowniczej w realizację celów firmy
 • zwiększenie efektywności zarządzania płynnością
 • uporządkowanie i racjonalizację sposobu podejmowania kluczowych decyzji finansowych

W długim okresie najważniejszymi efektami są:

 • wzrost przychodów w obszarach zapewniających najwyższą rentowność
 • obniżenie kosztów działalności
 • zmniejszenie ryzyka działalności poprzez długofalowe planowanie finansowe

Nasz zespół posiada doświadczenie w wielu branżach i firmach. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrożyć efektywny system budżetowania i zarządzania poprzez budżet, nawet w firmach, które nie mają żadnego doświadczenia w tym obszarze.