CIT minimalny – zmiany zasad wg Polski Ład 3.0

CIT minimalny – zmiany zasad wg Polski Ład 3.0

Aktualnie procedowane są kolejne zmiany w Ustawie o CIT, dotyczące tzw.  CITu minimalnego, w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0. Obejmują one m.in:

  1. Przesunięcie wejścia w życie  przepisów do 31 grudnia 2023 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy po 31 grudnia 2023 r., nie będą podlegali podatkowi minimalnemu do końca tego roku podatkowego.
  2. Podwyższenie do 2%, wskaźnika rentowności tj. straty z działalności operacyjnej albo wskaźnika dochodowości do którego podatnicy podlegają minimalnemu podatkowi dochodowemu. CIT minimalny obejmie podmioty, które osiągnęły „rentowność’ z działalności innej niż kapitałowa nie większą niż 2% (dochodem z perspektywy Ustawy są dochody policzone zgodnie z art. 7 ustawy o CIT) – poprzednio był to 1%.
  3. Planowane jest bardzo duże uproszczenie obliczania podstawy minimalnego CIT: przychody poza kapitałowe * 3%.
  4. Dodano alternatywną metodę liczenia podstawy (wybór zależny od woli podatnika): 1,5% przychodów plus tzw. koszty pasywne (np. koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych, koszty ujawnionych WNiP).
  5. Uzupełniono katalog włączeń z podatku m.in. o: małych podatników, spółki komunalne, spółki mające większość przychodów związanych z usługami ochrony zdrowia oraz podatników którzy w ciągu ostatnich 3 lat chociaż raz uzyskali „rentowność’ powyżej 2%, podatników w stanie upadłości (nadal w katalogu włączeń są firmy, działające krócej niż 3 lata, firmy które w danym roku uzyskały przychody niższe o 30% niż w roku poprzednim, firmy których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne i, które jednocześnie nie posiadają więcej niż 5% udziałów w innych osobach prawnych).
  6. Planowane jest dodanie zapisu wyłączającego koszty i opłaty leasingowe z kosztów pomniejszających dochód o którym mowa powyżej.