Zarządzanie księgowością – nadzór nad księgowością, obniżenie kosztu księgowości, wzrost efektywności księgowości

Zarządzanie księgowością – nadzór nad księgowością, obniżenie kosztu księgowości, wzrost efektywności księgowości

Każda firma albo posiada własny dział księgowy, albo korzysta z outsourcingu księgowości. Bez względu na przyjęte rozwiązanie księgowość powinna być nadzorowana.
W szczególności nabiera to dużego znaczenia w przypadku outsourcingu księgowości, ponieważ przy takim rozwiązaniu na ogół w firmie nie ma nikogo kto potrafiłby merytorycznie nadzorować księgowość.

Rolę taką powinien spełniać dyrektor finansowy (CFO outsourcing). W szczególności nadzorowaniu powinna podlegać:

  • Poprawność rozliczeń z fiskusem.
  • Poprawność danych dostarczanych do dalszej obróbki (np. przygotowania raportów zarządczych).
  • Poprawność przyjętej polityki rachunkowości.
  • Poprawność ewidencjonowania księgowego najistotniejszych kwotowo transakcji.

Ponadto dyrektor finansowy (CFO outsourcing) powinien dążyć do ciągłego usprawniania pracy zespołu, pełniejszego wykorzystania posiadanych narzędzi oraz poszukiwaniu i implementacji nowych rozwiązań IT.

Przykładem rozwiązań usprawniających pracę księgowych (w efekcie czego możliwe jest szybsze przygotowanie danych przy niższym koszcie) są systemy IT do:

  • Elektronicznego obiegu i akceptacji dokumentów.
  • Systemy skanujące i automatycznie ewidencjonujące zeskanowane dokumenty w księgach firmy.