Zgłoszenia do CRBR od 31.10.21 dla kolejnych spółek

Zgłoszenia do CRBR od 31.10.21 dla kolejnych spółek

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. Są to spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne, z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Od 31 października 2021 roku obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych mają także :

 • spółki partnerskie
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje.

  Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji i aktualizacji zgłoszenia w CRBR.

Źródło informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165