Najczęstsze problemy z działem kadrowo-płacowym w firmie | Outsourcing usług finansowo-księgowych

Najczęstsze problemy z działem kadrowo-płacowym w firmie | Outsourcing usług finansowo-księgowych

W przedsiębiorstwach zarówno posiadających własny dział kadr i płac, jak również outsourcujących tego typu usługi bardzo często brakuje elastycznych i w pełni dostosowanych do potrzeb danej organizacji rozwiązań.

Prawdopodobnie główną bolączką są również wysokie koszty, przerost zatrudnienia i brak ergonomii.

Poza tym nie ma odpowiednich narzędzi pozwalających na automatyzację procesów i czynności powtarzalnych. Poufność danych i  informacji, szczególnie w zakresie wynagrodzeń pracowników, także bywa niedostateczna.

Najistotniejsze zagadnienia na jakie należy zwrócić uwagę organizując dział kadr i płac

a. Efektywna organizacja działu kadr i płac
b. Zastosowanie właściwych rozwiązań informatycznych
c. Zgodność z bieżącym stanem prawny
d. Gwarancja bezpieczeństwa oraz poufności danych
e. Systematyczny nadzór nad poziomem kosztów oraz pomiar jakości dostarczanej usługi 

Skuteczny outsourcing kadrowo-płacowy

Wdrożenie u naszych Klientów odpowiednich rozwiązań pozwoliło na eliminację wielu problemów. Głownie tych związanych z terminowością oraz szybkością przepływu danych i ich poufnością, doskonaleniem kompetencji działów kadr i płac oraz satysfakcją pracowników ze współpracy z działem kadr i płac.

Co najważniejsze, koszty obsługi kadrowo-płacowej zostały obniżone, wzrosło bezpieczeństwo prawne, a powtarzające się pomyłki zostały wyeliminowane.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością opowiemy o stosowanych przez nas sprawdzonych a zarazem nieszablonowych rozwiązaniach.

Bardzo istotne jest, że każdorazowo dostosowujemy je do status quo danego przedsiębiorstwa oraz oczekiwań kadry menedżerskiej.