Nowe zasady obliczania wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r.

Nowe zasady obliczania wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r.

Sejm w czwartek 12.05.2022 uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca i będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Wśród przyjętych przez Sejm rozwiązań znalazło się m.in:

  • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
  • Niższa kwota zmniejszająca podatek.

Po obniżeniu stawki podatku do 12%, zmieni się 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W skali miesiąca będzie ona wynosić 300zł (30000 zł kwoty wolnej od podatku x 12% = 3600 : 12 = 300 zł).

Wynagrodzenia, które trafią na konto pracowników 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem 12 proc. stawki podatku PIT, a nie 17% jak wcześniej. Warunkiem jest skumulowany przychód pracownika, który powinien znajdować się w pierwszym przedziale skali podatkowej, co więcej, trzeba wziąć pod uwagę takie zmienne jak koszty uzyskania przychodu oraz zastosować kwotę wolną zmniejszającą podatek w przypadku złożenia przez pracownika PIT-2.

(Źródło: gofin.pl)