Polski Ład

Polski Ład

Polski Ład to blisko 350 stron zmian w wielu innych ustawach m.in. takich jak:

 Ustawa o PIT
 Ustawa o CIT
 Ustawa o PIT zryczałtowanym
 Ustawa o systemie ubezpieczeń zdrowotnych
 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Najważniejsze zmiany (ale nie jedyne) to:

 1. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG, rozliczających się PIT wg podatku liniowego 19%:
  • zmiana obciążeń składką zdrowotną – do tej pory była to kwota stała (w 2021 roku 382 zł mies.), wg nowych założeń ma wynosić 4,9% od dochodu (w kolejnych latach ma rosnąć docelowo do 9%).
 2.  W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG rozliczających się PIT wg skali podatkowej:
  • zmiana obciążeń składką zdrowotną – do tej pory była to kwota stała (w 2021 roku 382 zł mies.), wg nowych założeń ma wynosić 9% od dochodu
  • zmiana progów podatkowych (podane dochody w skali roku) – do 30 tys. zł dochodu kwota zwolniona z opodatkowania; dochody z przedziału 30 tys. zł do 120 tys. zł – opodatkowanie 17%; powyżej 120 tys. zł – opodatkowanie 32%
  • Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej – obniżenie podatku zależnie od dochodu:
   1. dla dochodu z przedziału 68 tys. – 102 tys. ulga wynosi =(dochód*6,68%-4566 zł)*17%
   2. dla dochodu z przedziału 102 tys. – 133 tys. ulga wynosi = (dochód*(-7,35%)+9829 zł)*17%
 3. Zmiana stawek podatku PIT zryczałtowanego oraz rodzajów przedsiębiorców, którzy mogą z poszczególnych stawek ryczałtu korzystać.
 • Wprowadzenie ulgowej składki zdrowotnej dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy PIT, która zależnie od przychodów podatnika wahałaby się od ok. 300 zł do ok. 900 zł miesięcznie (wysokość jest zmienna i zależna od przeciętnego wynagrodzenia w kraju)
 • Oskładkowanie składką zdrowotną 9% dochodów osiąganych np. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu z powołania (do tej pory takie dochody nie podlegały oskładkowaniu)
 • Ponadto proponowane są zapisy ustawowe do podatku CIT (data wejścia od 2023 roku), które mogą utrudnić lub uniemożliwić rozliczenia pomiędzy wspólnikiem a spółką, w której jest udziałowcem – są to przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie – dające, w skrócie, możliwość US (w określonych wypadkach) potraktowania wypłat dla wspólnika nie jako kosztu działalności gospodarczej, ale jako dywidendy, co w efekcie oznacza „podwójne” opodatkowanie tych kwot – najpierw na poziomie spółki (koszt nie stanowi kosztu uzyskania dochodu), a potem na poziomie wspólnika (podatek ryczałtowy od dywidendy w wysokości 19%)
 • Inną zmianą w podatku CIT, mogącą wpłynąć na efektywność dotychczas stosowanych rozwiązań podatkowych przez niektóre osoby, jest wprowadzenia minimalnego CIT – w skrócie rozwiązanie polega na tym, że w przypadku, kiedy dochód podatkowy za dany rok jest niższy niż 1% przychodów operacyjnych, to US może przeprowadzić kontrolę i dokonać niejako domiaru podatku dochodowego.

Źródło: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw