Sposoby obniżenia kosztów księgowych. Pełna księgowość, outsourcing księgowości.

Sposoby obniżenia kosztów księgowych. Pełna księgowość, outsourcing księgowości.

Zebraliśmy podstawowe wytyczne, których zastosowanie, naszym zdaniem, wpływa  na obniżanie kosztów outsourcingu księgowości firmy.

Sprawdzone przez naszych klientów rozwiązania to m.in.:

Do niedawna możliwe było zbiorcze ewidencjonowanie sprzedaży. Z wejściem JPK, to rozwiązanie nie jest możliwe do bezpiecznego stosowania. Jednak JPK daje nowe możliwości informatyczne. Każdy producent systemów sprzedażowych musiał dostosować się do zmieniających się przepisów i wdrożyć generowanie plików JPK. Daje to znaczące skrócenie księgowania wielu dokumentów sprzedażowych. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z pliku JPK i takie jego przekształcenie, aby możliwe było zaimportowanie do systemu księgowego wszystkich niezbędnych informacji.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skanowanie dokumentów z wykorzystaniem narzędzi OCR czyli rozpoznanie danych i ich zapisanie w postaci rekordu. W kolejnym kroku umożliwia to ich import do ksiąg. W efekcie unikamy ręcznego wprowadzania wszystkich danych zawartych na fakturze.

Zmniejszenie ilości dokumentów kosztowych poprzez ich agregowanie. W rezultacie otrzymujemy zbiorcze faktury.

Stosowanie zaplanowanych paczek przelewów – w miejsce częstych jednorazowych transakcji.

Kontrola ilości dokumentów – stosowanie systemu bilingowego i specyfikacji czynności księgowych.

Więcej praktycznych rozwiązań i informacji na temat outsourcingu księgowości: 22 460 85 50 lub biuro@cdb.pl oraz https://www.cdb.pl/usluga/outsourcing-ksiegowosci/