Tarcza 6.0

Tarcza 6.0

O zwolnienie z opłacania składek, świadczenie postojowe, małą dotację w wysokości 5 tys. zł i dofinansowanie miejsc prac będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa reprezentujące branże:  gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna), sportowa (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczna (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów), transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną, cateringową, usług pralniczych. (Dz. U. z 2020r. poz. 2255)

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r.

Zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:

49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z
Szczegółowy wykaz a kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy spełnić poniższe warunki:

 • należy być zgłoszonym płatnikiem składek przed 30 czerwca 2020 r.
 • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień składania wniosku
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wnioski należy składać od 30 grudnia 2020r.  elektronicznie przez stronę PUE ZUS.

2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek za listopad 2020 r.

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 i na dzień złożenia wniosku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Szczegółowy wykaz kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy spełnić poniższe warunki:

 • należy być zgłoszonym płatnikiem składek przed 30 czerwca 2020 r.
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności
 • przychód z  działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2021 r.  elektronicznie przez stronę PUE ZUS

3. Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do umów o pracę i umów zlecenia

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 i na dzień złożenia wniosku prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Szczegółowy wykaz a kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby uzyskać dotację należy spełnić poniższe warunki:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności
 • przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego
 • nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne

Wnioski należy składać elektronicznie przez stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy

4. Dotacja w wysokości 5 000 zł z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy w wysokości 5 000 zł  przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarcze przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 i na dzień złożenia wniosku prowadzą jako przeważającą, działalność oznaczona kodem PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Szczegółowy wykaz a kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby uzyskać dotację należy spełnić poniższe warunki:

 • posiadać  status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r
 • nie zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2021 r.  elektronicznie przez stronę ww.praca.gov.pl

5. Dodatkowe jednorazowe  świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości do 2080 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 i na dzień złożenia wniosku prowadzą jako przeważającą, działalność oznaczona kodem PKD:

 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Szczegółowy wykaz a kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby uzyskać dotację należy spełnić poniższe warunki:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności
 • uzyskać przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie)
 • przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19

Wnioski należy składać od 30 grudnia 2020 r. do 3 miesięcy po ustani stanu epidemii  elektronicznie przez PUE ZUS.

6. Dodatkowe 3-krotne świadczenie postojowe

Dodatkowe 3-krotne świadczenie postojowe w wysokości do 2080 zł przysługuje osobom prowadzącym działalność oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności kodem:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Szczegółowy wykaz a kodów PKD z opisami został przedstawiony na stronie 6 materiału.

Ważne: Aby uzyskać dotację należy spełnić poniższe warunki:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym powyżej
 • uzyskać przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczeń