Tarcza 7.0

Tarcza 7.0

O zwolnienie z opłacania składek, świadczenie postojowe, małą dotację w wysokości 5 tys. zł i dofinansowanie miejsc prac, będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa reprezentujące wybrane branże (przeważające PKD z listy na dzień 30.11.2020): 

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za styczeń 2021.

Zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Ważne
: Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym powyżej
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wnioski RDZ-B7 należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2021  elektronicznie przez stronę PUE ZUS.

2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020  i styczeń 2021

Zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 r.

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 93.29.A,93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z

Ważne: Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • rodzaj  przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym powyżej
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wnioski RDZ-B7 należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2021  elektronicznie przez stronę PUE ZUS.

3. Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do wynagrodzenia na pracownika, umowa o pracę i umów zlecenia

Przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 prowadzili, jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD:55.10Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

Ważne: Aby móc skorzystać z dofinansowania należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • rodzaj  przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym powyżej
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego

Wnioski należy składać elektronicznie przez stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy do dnia 31 marca 2021.

4. Dotacja w wysokości 5 000 zł z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy w wysokości 5 000 zł  przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarcze przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 prowadzili jako przeważającą, działalność oznaczona kodem PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Ważne: Aby móc skorzystać z dotacji należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • posiadać  status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy
 • na dzień 30 listopada 2021 r. prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

Wnioski należy składać do 31 marca 2021 r.  elektronicznie przez stronę ww.praca.gov.pl

5. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł)

Dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 prowadzili jako przeważającą, działalność oznaczona kodem PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Ważne: Aby móc skorzystać ze świadczenia należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym powyżej
 • uzyskać przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym jest składany wniosek, niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • otrzymanie chociaż jednego  świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Wnioski RSP-DD7 należy złożyć do 3 miesięcy po ustani stanu epidemii  elektronicznie przez PUE ZUS.

6. Dodatkowe 2-krotne świadczenie postojowe (2 x 2 080 zł albo 2x 1 300 zł)

Dwukrotnie świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 prowadzili jako przeważającą, działalność oznaczona kodem PKD:

.

49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 93.29.A,93.29.B, 96.01.Z, 96.04.Z

Ważne: Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy spełnić określone warunki, przede wszystkimi:

 • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym powyżej
 • uzyskać przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym jest składany wniosek, niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • otrzymanie chociaż jednego  świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Wnioski RSP-DD7 należy złożyć do 3 miesięcy po ustani stanu epidemii  elektronicznie przez PUE ZUS

Źródło i szczegółowe informacje:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Dotacja  5 tys. na koszty z Urzędu Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/-/14262547-tarcza-branzowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-wnioskow

Dodatkowe świadczenia postojowe

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477