Umowa o dzieło – obowiązek informacyjny wobec ZUS

Umowa o dzieło – obowiązek informacyjny wobec ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. każdy płatnik składek i każda osoba fizyczna zlecająca dzieło, mają obowiązek poinformować o tym ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez tzw. formularza RUD.

Wspomniany tzw. formularz RUD zawiera:

  1. Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło.
  2. Dane wykonawcy umowy o dzieło.
  3. Informacja o zawartych umowach o dzieło (m.in. data zwarcia, data wykonywania czy przedmiot umowy oraz liczba zawartych umów).
  4. Oświadczenie zgodności podanych danym ze stanem faktycznym.

Wprowadzenie powyższego umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło.