Podatek solidarnościowy

Podatek solidarnościowy

Gdy podatnik osiąga dochody ponad 1 mln zł w danym roku podatkowym, zobowiązany jest do płacenia tzw. podatku solidarnościowego

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, dochody z tak opodatkowanej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie wliczają się do limitu 1 mln zł (od nich nie płaci się podatku
solidarnościowego).

Do podatku solidarnościowego wlicza się m.in. umowy o pracę, działalność gosp.
opodatkowaną liniowa lub wg skali, dywidendy (od tego roku dochody ze spółki komandytowej
opodatkowane są jako dywidendy).

Więcej o podatku solidarnościowym pisaliśmy w informacji: “Danina solidarnościowa