CDB Personnel System

CDB Personnel System

Procesy kadrowe obsługujemy z wykorzystaniem autorskiego systemu, umożliwiającego płynne przejście z dokumentów papierowych na elektroniczne. Szczególnie pomocny jest w organizacjach, gdzie procesy są liczne i powtarzalne.Narzędzie ułatwia przede wszystkim proces obiegu dokumentów w firmie oraz daje możliwość ich wieloszczeblowej akceptacji, dzięki czemu staje nie niezwykle przydatne w procesach związanych z zatrudnianiem, zmianą warunków oraz zwalnianiem pracowników, ale także przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

Główną zaletą narzędzia CDB Personnel System (Document Management System) jest możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta oraz jego wykorzystania do każdego, powtarzającego się w organizacji procesu.

CDB Personnel System posiada również funkcje portalu pracowniczego usprawniający obsługę kadrową.

Szczegółowe informacje, o naszych kompetencjach z zakresu outsourcingu kadr i płac znajdą Państwo pod linkiem: Outsourcing Kadr i Płac.