Cennik 2.0 – rozliczanie za zdarzenie, integracja czynności i redukcja ceny

Cennik 2.0 – rozliczanie za zdarzenie, integracja czynności i redukcja ceny

Z reguły posiadając dział księgowy wewnątrz firmy lub dostając cenę zryczałtowaną od firmy zewnętrznej, nie wiadomo dokładnie z jakich konkretnie powodów nasz koszt ostateczny wynosi wskazaną kwotę. Nie ma w związku z tym możliwości, aby przeanalizować wydatki, a tym samym nie ma możliwości skutecznego obniżenia kosztów księgowości, na przykład poprzez redukcję czasochłonnych i kosztowych oraz, jak się okazuje zbędnych operacji.Nie ma też możliwości obniżenia tego kosztu poprzez zmniejszenie czasochłonności danej operacji. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu, rozjaśniającym wszelkie wszelkie wątpliwości i dającym przejrzystość i klarowność, jest kalkulacja kosztów księgowości według cennika, pokazującego każde zrealizowane zadanie księgowe.

Klient otrzymuje w takim przypadku narzędzie, pozwalające na weryfikację zrealizowanych zadań (comiesięczna specyfikacja zdarzeń obejmująca ich jednostkowy oraz łączny koszt dla klienta).

Podsumowanie korzyści

  • Cennik “za zdarzenie” powoduje automatyczne zmniejszenie kosztów obsługi, np. w przypadku branż sezonowych, gdzie liczba dokumentów księgowych jest zmienna w zależności od pory roku.
  • Cennik rozliczany “za zdarzenie” pozwala zrozumieć, co wpływa na wynagrodzenie za usługi księgowe i w związku z tym zarządzać kosztem usługi.