Dyrektor finansowy (CFO), a kontrola i podnoszenie efektywności księgowości

Dyrektor finansowy (CFO), a kontrola i podnoszenie efektywności księgowości

Jak pokazują badania przeprowadzone przez międzynarodową firmę doradczą Delloite (Badanie „Usprawnienie procesów finanowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach”) – w ocenie Zarządów, jak i samych księgowych, pracownicy tych działów poświęcają zdecydowanie za dużo czasu na wiele czynności, które mało wnoszą do wartości biznesu.

Zgodnie ze wskazaniami respondentów do czynności tych należą przede wszystkim (w nawiasach poniżej, Podany jest odsetek respondentów wskazujących daną czynność):

 • zbieranie danych do analiz z rozproszonych systemów informatycznych (23% respondentów)
 • wprowadzanie danych z poprawnych faktur ( 35% respondentów)
 • przygotowanie innych dokumentów na potrzeby organów państwa, kontrolnych itp. (40% respondentów)
 • obsługa błędnych faktur np. niezgodne z zamówieniem, źle autoryzowane itp. (60% respondentów)

Co to oznacza dla firmy? Nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Rolą dyrektora finansowego (CFO) powinno być przeanalizowanie pracy księgowości w jego firmie i następnie podjecie odpowiednich działań. Istnieje wiele możliwości zwiększenia efektywności pracy działów księgowych, m.in.:

 • Pełniejsze wykorzystanie funkcjonalności jakie dają systemy finansowo- księgowe używane w firmie.
 • Zintegrowanie systemów informatycznych z wielu działów lub wdrożenie systemów klasy ERP (enterprise resource planning).
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i ich akceptacji.
 • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT pozwalających na zastąpienie pracy manulanej związanej z wprowadzaniem faktur zakupowych do systemów, pracą skanera (skanowanie faktur i ich automatyczne księgowanie).
 • Dostosowanie planu kont i procedur księgowych do oczekiwań raportowych Zarządu.

Wzrost efektywności nie musi wcale oznaczać redukcji zatrudnienia w dziale księgowym. Po prostu czas zaoszczędzony na pewnych, relatywnie mało wartościowych dla przedsiębiorstwa pracach, można poświęcić na takie działania, które zdecydowanie przyczynią się do wzrostu wartości firmy. Wśród najczęstszych wskazań respondentów na co działy finansowo księgowe przeznaczyłyby więcej czasu (dane ze wspomnianego wcześniej Badania zrealizowanego przez firmę Delloite) znalazły się:

 • Zarządzanie płynnością (18% respondentów)
 • Zarządzanie ryzykiem (21% respondentów)
 • Analizy biznesowe (42% respondentów)
 • Planowanie i optymalizacja podatkowa (54% respondentów)