Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Proponujemy unikatowy produkt doradztwa dla przedsiębiorstw, które borykają się z kłopotami czy spowolnieniem związanym z kryzysem na rynkach.
Łączymy wiedzę i doświadczenie prawników i doradców podatkowych z eksperckim know-how specjalistów z dziedziny finansów, marketingu oraz strategii. Na zlecenie naszych klientów wdrażamy kompleksowy projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa (lub jego wybrany zakres) obejmujący: analizę, diagnozę, propozycje zmian, prognozę efektów, wdrożenie – w zależności od sytuacji danej firmy i oczekiwań zarządu.

Skontaktuj się z nami, jeżeli do Twoich problemów należą, m.in.:

  • brak płynności finansowej,
  • problemy z windykacją należności,
  • komplikacje z bieżącym regulowaniem własnych zobowiązań,
  • trudności w pozyskaniu finansowania na rozwój lub dokończenie inwestycji
  • presja na obniżanie cen prowadząca do zmniejszenia rentowności.