Zarządzanie płynnością- doradztwo finansowe, planowanie i zarządzanie gotówką, wzrost płynności finansowej

Zarządzanie płynnością- doradztwo finansowe, planowanie i zarządzanie gotówką, wzrost płynności finansowej

Zarządzanie płynnością w wielu firmach ograniczone jest do podejmowania decyzji bieżących, związanych z kolejnością regulowania zobowiązań oraz z pozyskaniem KREDYTU obrotowego.
Jednak profesjonalne zarządzanie i planowanie gotówki to proces znacznie bardziej złożony, który wymaga od dyrektora finansowego (CFO outsourcing) koordynowania wielu obszarów związanych z zarządzaniem i planowaniem w firmie.

Schemat prac nad rocznym planem gotówki (plan cash flow) wg metodologii CFO outsourcing:

W ten sposób przygotowany plan cash flow jest aktualizowany co miesiąc i służy naszym dyrektorom finansowym (CFO outsourcing) do operacyjnego zarządzania gotówką i bieżącymi wydatkami (cash management).