Zarządzanie ryzykiem – ograniczenie ryzyka, zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przed ryzykiem biznesowym/finansowym

Zarządzanie ryzykiem – ograniczenie ryzyka, zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przed ryzykiem biznesowym/finansowym

Rolą dyrektora finansowego w outsourcingu (CFO outsourcing) jest m.in. wpieranie zarządu w identyfikowaniu ryzyka i zabezpieczeniu przed ryzykiem.
Każda firma narażona jest na wiele ryzyk związanych ze swoją działalnością operacyjną. Nie wszystkie z nich oczywiście są pod kontrolą dyrektora finansowego (CFO outsourcing), jednak znaczna ich część może być ograniczona, dzięki zaangażowaniu dyrektora finansowego np.:

  • ryzyko złych należności
  • ryzyko walutowe
  • ryzyko inwestycyjne
  • ryzyko kredytowe

Zespól naszych dyrektorów finansowych w outsourcingu (CFO outsourcing) zajmuje się analizą ryzyka, monitoruje obszary działalności firmy i zachodzące w niej procesy, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i z góry zaplanować odpowiednią strategię działania – zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych ryzyk lub w momencie ich zaistnienia ograniczenia wpływu na działalność przedsiębiorstwa.