Aktualności

Rola CFO w pozyskaniu i obsłudze inwestora finansowego

Rola CFO w pozyskaniu i obsłudze inwestora finansowego

Jak pokazują badania przeprowadzone wśród MSP (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowany przez PARP) najpopularniejszymi formami finansowania wśród firm z ww. segmentu są kredyty, pożyczki…