Aktualności

Rola CFO w kreowaniu wartości firm poprzez fuzje i przejęcia

Rola CFO w kreowaniu wartości firm poprzez fuzje i przejęcia

Według badań przeprowadzonych przez Klub Dyrektorów Finansowych, najważniejszą z ról dyrektora finansowego (CFO) jest „poszukiwanie źródeł i możliwości wzrostu wartości firmy”. Zazwyczaj Zarządy rozumieją pod tym hasłem poszukiwanie możliwości cięcia…

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

O ryzyku walutowym mówimy wtedy, kiedy przedsiębiorstwo posiada saldo zobowiązań lub należności w walucie obcej. Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że o ryzyku walutowym świadczy nie tyle posiadanie lub…

Rola CFO w pozyskaniu i obsłudze inwestora finansowego

Rola CFO w pozyskaniu i obsłudze inwestora finansowego

Jak pokazują badania przeprowadzone wśród MSP (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowany przez PARP) najpopularniejszymi formami finansowania wśród firm z ww. segmentu są kredyty, pożyczki…