Aktualności

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej powstaje, gdy suma dochodów osoby fizycznej z określonych źródeł (Ustawa o Podatku Dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 Rozdział 6 a „Danina solidarnościowa”,…

Subwencja PRF - potwierdzenie umocowania do 31.12.2020

Subwencja PRF - potwierdzenie umocowania do 31.12.2020

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję PFR są zobowiązaniu Umową o Subwencję oraz Regulaminem do przekazania dokumentów, potwierdzających umocowanie osoby podpisującej Umowę o subwencję, do reprezentowania danego przedsiębiorcy. Informacje o formie w…

Wpis do CRBR tylko do 13.07.2020

Wpis do CRBR tylko do 13.07.2020

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych. Termin na ww. zgłoszenie został przedłużony do…

Biuro CDB - praca zdalna

Biuro CDB - praca zdalna

Centrum Doradztwa Biznesowego działa bez większych zmian, wykorzystując system pracy zdalnej. Dbając o wsparci ciągłości działalności biznesowej naszych Klientów, wszyscy pracownicy CDB są do Państwa dyspozycji, zgodnie z przesłanymi informacjami.…