Aktualności

Polski Ład

Polski Ład

Polski Ład to blisko 350 stron zmian w wielu innych ustawach m.in. takich jak:  Ustawa o PIT Ustawa o CIT Ustawa o PIT zryczałtowanym Ustawa o systemie ubezpieczeń zdrowotnych Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych…

Obowiązki raportowania do NBP dla firm

Obowiązki raportowania do NBP dla firm

Obowiązki raportowania ciążą na: a. firmach inwestycyjnychb. kantorachc. osobach fizycznychd. innych podmiotach Obowiązki pojawiają się po przekroczeniu progów, jeśli: a. aktywa i/lub pasywa brane pod uwagę (patrz pkt 3 poniżej)…

Zgłoszenia do CRBR od  31.10.21 dla kolejnych spółek

Zgłoszenia do CRBR od 31.10.21 dla kolejnych spółek

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. Są to spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki…

Tarcza 9.0 z dodatkowymi kodami PKD

Tarcza 9.0 z dodatkowymi kodami PKD

W dniu dzisiejszym (tj. 26.04.2021) weszło w życie Rozporządzenie, włączające do pomocy z tytułu strat poniesionych z powodu Covid-19 kolejne baraże. Zmienione zostały też zasady udzielania pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom. Zmiany…

Rozliczenie wsteczne straty za 2020 r.

Rozliczenie wsteczne straty za 2020 r.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej* jest możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, od dochodu uzyskanego w 2019 r. (uwzględnione w art. 38f  Ustawy o CIT).…

Tarcza PFR 2.0 - dla dodatkowych branż

Tarcza PFR 2.0 - dla dodatkowych branż

Została poszerzona lista kodów PKD uprawniających do wnioskowania o subwencje PFR 2.0. Z pomocy, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy posiadający poniższe kody PKD (dowolny…